TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

koronawirusa garşy sanjym

“Awazada” dynç almagyň tertibi

Ýurdumyzda tomusky dynç alyş möwsümine görülýän taýýarlyklar barada hasabat berildi. Hususan-da ýurdumyzdaky çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezlerinde, şypahanalarda hem-de “Awaza” milli syýahatçylyk merkezinde alnyp barylýan saglyk...

Beýik Britaniýa sanjym etmäge başlady

Ata Watan Eserleri
Beýik Britaniýada täze görnüşli koronawirusa garşy ilaty sanjym etmek işine girişild. Amerikanyň “Pfizer” kompaniýasyndan we nemes hyzmatdaşy “BioNTech” bilen oýlap tapylan koronawirus sanjymy, ilkinji bolup...

Russiýa ilkinji bolup Covid-19 sanjymyny bellige aldy

Ata Watan Eserleri
Russiýa dünýäde ilkinji bolup koronawirusa garşy sanjymy bellige aldy. Sanjymyň köpçülikleýin öndürilmegi ýakyn wagtda başlar diýip, Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin belläp geçýär. Russiýanyň Prezidenti...