TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

koronawirus

Bu hepde 6 film görkeziler

Koronawirus epidemiýasy sebäpli mart aýynda ýapylan kinoteatrlar awgust aýynda kem-kemden açylsa-da, käbir filmleriň görkeziliş senesi ýene-de ýuwaş-ýuwaş yza süýşürilýär. 2-4-nji oktýabr aralygynda dynç günleri görkezilen...

Geçen aý “Volkswagen” 885,000 awtoulag satdy

“Scania”, “MAN”, “Lamborghini”, “Skoda”, “Audi”, “Porsche” we “Bugatti” ýaly köp sanly markany öz içine alýan “VW Group” iýul aýynda awtoulag satuw maglumatlary barada habar berdi....

Covid-19: Ýewropa Bileleşiginden kömek

Ýewropa Bileleşigi koronawirusynyň täze görnüşi (Covid-19) sebäpli 8 ýurda jemi 2 milliard 650 million ýewro makro maliýe goldawyny berer. Ýewropa Bileleşiginiň Geňeşi özara düşünişmek maksady...

12 aýda 500 müň doza sanjym öndürer

Ata Watan Eserleri
Russiýa Federasiýasy tarapyndan koronawirusyň garşysyna “Sputnik-V” atly sanjymy barada häzirki wagtda dünýä derjesinde gyzyklanma döreýär. Bu sanjym haçan hassalara ýetişdiriler? Kompaniýa bir ýylda näçe doza...

“Inter” we “Mançester Ýunaýted” ýarym finalda

Ýewropa Ligasynyň kubogyny almak ugrundaky ýaryş çärýek final duşuşyklary geçirildi. Şol duşuşyklarda Italiýanyň “Inter” topary Germaniýanyň “Baýer” toparyny 2:1 hasabynda utan bolsa, Angliýanyň “Mançester Ýunaýted”...

100 ýaşynda rysarlyk derejesi berildi

Beýik Britaniýada koronawirus ýokanjy döwründe haýyr-sahawat işlerini ýola goýan hem-de milli saglyk ulgamy üçin 32 million funt-sterling möçberinde pul serişdelerini jemlemegi başaran kapitan Tom Mura...

“Covid 19”: Türkmenistan öňüni alyş çärelerini güýçlendirdi

Ata Watan Eserleri
Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) Ýewropa sebit býurosynyň wekiliýetiniň Türkmenistana amala aşyran saparynyň netijeleri boýunça ýurdumyzyň Söwda-senagat palatasynyň binasynda brifing geçirildi. Brifinge saglygy goraýyş ulgamynyň...

Koronawirus sanjymynyň üstünde işleýän täze zawod

Ata Watan Eserleri
Elektrik awtoulag öndürijisi “Tesla” kompaniýasynyň eýesi Elon Musk koronawirusyna garşy göreşmekde birnäçe işler alyp barýar. Ol bu gezek hem koronawirus üçin täze ädim ätdi. “Roýter”...

Koronawirus barada film surata düşüriler

Golliwudda koronawirus barada filmiň surata düşüriljekdigi mälim edildi. Bu babatda degişli işler ýerine ýetirilip başlandy. Filmiň esasy mowzugy Hytaýyň Uhan şäheriniň lukmanlarynyň täze görnüşli koronawirus...

Angliýada hem 5 oýunçy çalyşmaga rugsat berildi

Angliýanyň “Premýer ligasy” 17-nji iýundan täzeden badalga alar. Koronawirus sebäpli togtadylan futbol duşuşyklary galan tapgyrdan dowam etdiriler. Şoňa bagyşlanyp toparlaryň arasynda maslahat geçirildi. şol masalahatda...