TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

koronawirus ýokanjy

“Omikron”: täze görnüş-täze çäklendirmeler

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň baş direktory Tedros Adanom Gebreýesus Ženewa şäherinde geçiren brifinginde koronawirus ýokanjynyň täze görnüşiniň (“omikron”) ýaýramak boýunça geografiýasynyň giňeýändigini belledi. Gebreýesusyň belläp...

BSGG-niň Baş direktory sanjym etdirdi

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) Baş direktory Tedros Gebreýesus koronawirus ýokanjyna garşy sanjym aldy. Bu barada BSGG-niň “Twitter” jemgyýetçilik torunda bellenilip geçilýär. Habarda bellenilişi ýaly,...

Germaniýa Hindistanda kislorod önümçiligini ýola goýdy

Germaniýa koronawirus ýokanjy sebäpli kyn günleri başdan geçirýän Hindistanda ykjam kislorod öndürýän desga gurdy. Desgada bir günde 400 müň litr kislorod öndüriler. Koronawirus ýokanjyndna iň...

Özbegistanda köpçülikleýin sanjym başlandy

Şu günden başlap, Özbegistanda koronawirus ýokanjyna garşy köpçülikleýin sanjyma girişildi. Bu barada “www.uza.uz” internet saýtynda bellenilip geçilýär. Ozla hem habar berlişi ýaly, sanjym döwründe özbek-hytaý...

Dünýäde näçe adam sanjym edildi?

Tutuş dünýäde koronawirus ýokanjyna garşy sanjym edilenleriň sanynyň 300 milliondan geçendigi mälim edildi. Bu barada Russiýanyň “Tass” habarlar gullugy ýurtlaryň hökümetleriniň, bilermenleriň hem-de köpçülikleýin habar...

Hytaý 27 ýurda sanjym eksport etdi

Hytaý Halk Respublikasy dünýäniň 27 ýurduna koronawirus ýokanjyna garşy işlenip düzülen sanjym eksport etdi we 53 sany mätäç döwlete sanjym kömegini muzdsuz amala aşyrýar. “Sinhua”...

Sanjymyň täsiriniň ýokarydygy tassyklandy

Koronawirus ýokanjyna garşy edilýän sanjymlaryň täsiriniň ýokarydygy ýene-de bir gezek tassyklandy. Ilatynyň 21 göterimine sanjym eden Şotlandiýada koronawirus ýokanjy sebäpli hassahana gelýänleriň sany 85-94 göterim...

Beýik Britaniýada çäklendirmeler gowşadylar

Beýik Britaniýanyň Premýer-ministri Boris Jonson 21-nji iýundan başlap, ýurtda ähli çäklendirmeleri ýatyrmagy göz öňünde tutýandyklaryny belledi. Ilkibaşda koronawirus pandemiýasyna çynlakaý garaman, soňradan köp sanly kynçylyklara...

Türkiýäniň uniwersitetleriniň okuw ýagdaýy barada

Ata Watan Eserleri
Koronawirus ýokanjy sebäpli çäklendirmeleriň dowam edýän döwründe Türkiýäniň ýokary okuw mekdeplerinde onlaýn okuw tertibinden adaty tertibe geçmek babatda degişli işler alnyp barylýar. Ýurduň Bilim geňeşiniň...

Eýran öz sanjymyny öndürdi we köpçülikleýin sanjyma girişdi

Ata Watan Eserleri
Eýranyň Razi instituty tarapyndan işlenip taýýarlanan ilkinji koronawirus ýokanjyna garşy “Razi Covo-Pars” sanjymy köpçülige tanyşdyryldy. Eýranyň metbugatynyň habar bermegine görä,  bu sanjym institutyň lukmanlary, weterinar...