TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

koronawirus pandemiýasy sebäpli ýurduň serhetleri wagtlaýynça ýapylypdy. bu serhetleri täzeden diňe doly sanjym alanlara açmak meýilleşdirilýär.

Täzeden serhetlerini açýar

Ýakyn wagtda Täze Zelandiýa täzeden serhetlerini açmaga taýýarlyk görýär. Mälim bolşy ýaly, koronawirus pandemiýasy sebäpli ýurduň serhetleri wagtlaýynça ýapylypdy. bu serhetleri täzeden diňe doly sanjym...