TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Koronawirus pandemiýasy sebäpli internet ulanyjylaryň sany barha köpelýär. Bu hem  gündelik habarlary öz sahypalaryna ýerleşdirýän web sahypalarynyň işine oňyn täsirini ýetirdi.

Internet ulanyjylarynyň 75 göterimi habar okaýar

Koronawirus pandemiýasy sebäpli internet ulanyjylaryň sany barha köpelýär. Bu hem  gündelik habarlary öz sahypalaryna ýerleşdirýän web sahypalarynyň işine oňyn täsirini ýetirdi. Ýewropanyň Statistika edarasynyň maglumatyna...