TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Koronawirus keseli

Bitkoiniň taryhy rekordy

Kriptowalýuta her hepde kem-kemden ýokarlanmagyny dowam etdirýär. Ýaňy-ýakynda biz bu kriptowalýutanyň ilkinji gezek 20 müň dollardan geçendigi barada habar beripdik. Indi bolsa kriptowalýutanyň taryhynda ilkinji...

Hytaýda “iPhone” telefonlaryň satuwy dikeldilýär

Ata Watan Eserleri
“Reuters” habarlar gullugynyň habaryna görä, “Apple” kompaniýasy mart aýynda Hytaýa takmynan 2,5 million “iPhone” telefonlaryny iberdi. Bu görkeziji fewral aýyndan 5 esse köpdür. Bu hem...

Daşary ýurt gatnawlary 20-nji maýa çenli ýatyryldy

Ata Watan Eserleri
Türk howaýollary kompaniýasynyň daşary ýurt gatnawlaryny 2020-nji ýylyň 20-nji maýyna çenli yza süýşürendigi mälim edildi. Kompaniýanyň resmi internet sahypasynda bu barada şeýle beýanat berildi: “Koronawirus...