TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

koronawirus epidemiýasy

Covid-19: ABŞ-dan hoş habar

Ata Watan Eserleri
Koronawirus epidemiýasynyň garşysyna sanjymlary öndürmek we ösdürmek barada Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen şertnama baglaşan derman öndürýän kompaniýalaryň biri bolan “Moderna”-dan hoş habar gelip gowuşdy. Kompaniýa...

Motosiklleriň bahasy iki esse ýokarlandy

Koronawirus epidemiýasynyň ýaýramagy sebäpli şahsy ulanylýan ulaglaryň arasynda ilkinji orny eýeleýän motosikllere bolan gyzyklanma artdy. Motosikl senagaty birleşiginiň gözleglerine görä, kiçi göwrümli motosikl satuwy geçen...

Covid-19 welosipedlere bolan islegi artdyrdy

Ata Watan Eserleri
Koronawirus epidemiýasy sebäpli ulanylýan howpsuz aralyk düzgünleri welosiped we skuter ýaly aýratyn syýahat etmäge mümkinçilik berýän ulaglaryň satuwyny artdyrdy. Adatça çagalar üçin satyn alynýan bu...

22-nji iýul Halkara boks güni

2019-njy ýylda Halkara boks birleşiginiň agzalary bolan 204 ýurtda boks güni resmi taýdan ykrar edildi. Bu sene soňky ýyllarda Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde has-da gyzgalaňly...

“Apple” iň uly dükanyny açýar

“Apple” kompaniýasy Hytaýyň paýtagty Pekinde Aziýa-Ýuwaş umman sebitinde iň uly dükanyny açdy. Amerikan tehnologiýa kompaniýasy “Apple” Nýu-Ýorkdan soň Hytaýyň Pekin şäherinde ikinji flagman dükanyny açdy....

Parižde ýüzýän kinoteatr

Fransiýanyň paýtagty Parižde koronawirus epidemiýasy sebäpli belli bir aralygy goramak maksady bilen awtoulaglarda kino tomaşa etmäge mümkinçilikler döredildi. Awtoulagly kinoteatr, awtoulaglar bilen konsert we Fransiýanyň...

Türkiýe halkara gatnawlara başlaýar

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň Türkhowaýollary kompaniýasynyň baş müdiri Bilal Ekşi  koronawirus ýokanjy sebäpli togtadylan halkara uçar gatnawlary barada özüniň “Twitter” jemgyýetçilik torundaky hasabyndan beýanat bilen çykyş etdi. Türk...