Tag : Koronawirus epidemiýasy bilen baglylykda köp kompaniýa ýaly uzakdaky iş ulgamyna geçen “Apple” ofisine gaýdyp gelmegiň täze senesini yglan etdi.

SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

“Apple”: gibrid ulgamyna geçiler

Pandemiýa bilen durmuşymyza giren öýden işlemek henizem käbir kompaniýalardan aýrylmady. Koronawirus epidemiýasy bilen baglylykda köp kompaniýa ýaly uzakdaky iş ulgamyna geçen “Apple” ofisine gaýdyp gelmegiň...