TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Korea

Koreýa Respublikasy 2021: Abraýly ýokary okuw mekdepleri

Baş Redaktor
Korea Respublikasyndan “Daşary ýurt bilim edaralarynyň öndeliginiň düzýan ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna” giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny Size ýetirýäris. Mälim bolşy ýaly, daşary ýurt döwletlerinde...

Turkmen-Korean political consultations were held

vepa
On the 13th of March 2019, Turkmen-Korean political consultations on the level of Deputy Ministers of Foreign Affairs of the two countries were held in...