TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Köpetdag etrap salgyt bölümi

Salgyt töleýjileriň dykgatyna!

vepa
Aşgabat şäher salgyt bölümi Türkmenistanyň Türkmenistanyň salgyt kanunçylygyna girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar boýunça geçiriljek seminar-maslahatlaryň wagtyny we ýerini salgyt töleýjileriň...