TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

KÖPÇÜLIKLEÝIN SANJYM

Özbegistanda köpçülikleýin sanjym başlandy

Şu günden başlap, Özbegistanda koronawirus ýokanjyna garşy köpçülikleýin sanjyma girişildi. Bu barada “www.uza.uz” internet saýtynda bellenilip geçilýär. Ozla hem habar berlişi ýaly, sanjym döwründe özbek-hytaý...

Täjigistanda köpçülikleýin sanjyma girişildi

Täjigistanda täze görnüşli koronawirus ýokanjyna garşy köpçülikleýin sanjyma girişildi. Ol tapgyrlaýyn esasda amala aşyrylar. Bu barada ýurduň Prezidenti tarapyndan degişli karara gol çekildi. Bu resminama...

Eýran öz sanjymyny öndürdi we köpçülikleýin sanjyma girişdi

Ata Watan Eserleri
Eýranyň Razi instituty tarapyndan işlenip taýýarlanan ilkinji koronawirus ýokanjyna garşy “Razi Covo-Pars” sanjymy köpçülige tanyşdyryldy. Eýranyň metbugatynyň habar bermegine görä,  bu sanjym institutyň lukmanlary, weterinar...

Gazagystanda köpçülikleýin sanjyma başlandy

Ata Watan Eserleri
Gazagystanda köpçülikleýin sanjyma başlandy Gazagystanda koronawirus ýokanjyna garşy köpçülikleýin sanjyma girişildi. Ilkinji tapgyrda Russiýadan alnan “Sputnik V” sanjymy ulanylar. Bu barada köpçülikleýin metbugat gulluklary habar...

Russiýa we Braziliýada köpçülikleýin sanjyma girişildi

Ata Watan Eserleri
Dünýäniň köp sanly ýurdunda köpçülikleýin sanjym etmek işlerine girişilýär.  Häzirki wagtda dünýäniň 46 ýurdunda sanjym işleri alnyp barylýar. Bu barada Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Baş...

Dünýäniň iň köp ilatly ýurdunda köpçülikleýin sanjyma girişildi

Ata Watan Eserleri
Dünýäniň iň köp ilatly ýurtlarynyň biri hasaplanýan Hindistanda koronawirus ýokanjyna garşy köpçülikleýin sanjyma girişildi. Bu barada metbugat gulluklary habar berýär. Bu köpçülikleýin sanjym etmek işine...

Russiýada koronawirusa garşy sanjym haçan başlaýar?

Ata Watan Eserleri
Dünýäde ilkinji bolup, täze görnüşli koronawirus ýokanjyna garşy sanjymy hasaba alan Russiýa Federasiýasynda “COVID-19” keseline garşy köpçülikleýin sanjym etmek işi 2021-nji ýylda başlanar. Bu barada...

Dünýäde ilkinji sanjym: “Sputnik-V” diýlip atlandyryldy

Ata Watan Eserleri
Russiýa Federasiýasynda koronawirus ýokanjyna garşy ilkinji sanjym bellige alyndy. Ol 1957-nji ýylda Ýeriň ilkinji emeli hemrasynyň uçurylmagyna bagyşlanyp, “Sputnik-V” diýlip atlandyryldy. Saglygy goraýyş ministrliginiň döwlet...