TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagy

Bäsleşik :Terbiýe-düzgün-nyzamyň gözbaşy

vepa
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi hem-de «Nesil» gazetiniň redaksiýasy bilen bilelikde serhetçi serkerdeleriň arasynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet...