TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Konstitusiýa

Gyrgyzystan esasy kanunyna üýtgetmeler girizer

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Japarow  ýurduň esasy kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek baradaky kanun taslamasy babatda sala-salyşlyk geçirmek hakyndaky karara gol çekdi. Bu barada Gyrgyz...

Türkmen metbugatynda-15.01.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Ykdysady habarlar: «Täze önümleriň hyrydary ýetik». Hojaberdi Baýramow. Bu makalada Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan «Batly gadam» hususy kärhanasynyň işleri...