TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Konor Makgregor

Konor Makgregor üstünlikli operasiýa edildi

Garyşyk söweş sungatynyň irlandiýaly ussady, iki agram derejesinde “Ultimate Fighting” çempionatynyň öňki çempiony Konor Makgregor aýagy döwlenden soň üstünlikli operasiýa edildi. Ýekşenbe güni gije, Makgregor...

MakGregor futbol toparyny satyn almak isleýär

Taryhy baý bolan Angliýanyň “Mançester Ýunaýted” toparynyň eýesi üýtgäp biler. “UFC” garyşyk söweş sungatynyň ýeňil agram derejedäki öňki çempiony Konor MakGregor bu topary satyn almak...

Porýe Makgregory jogap tutluşygynda ýeňdi

Ata Watan Eserleri
Abu-Dabi şäheriniň ýörite Söweş adasynda “UFC 257” atly ençeme söweş tutluşyklary geçirildi. Merkezi tutluşykda Konor Makgregor bilen Dastin Porýe garşylaşdy. Ýylyň esasy tutluşyklaryndan biri hökmünde...

Konor Makgregor – Dastin Porýe tutluşygy

Ata Watan Eserleri
24-nji ýanwardan 25-nji ýanwara geçilýän gijede Abu-Dabi şäheriniň ýörite Söweş adasynda “UFC 257” atly ençeme söweş tutluşyklary geçiriler. Merkezi tutluşykda Konor Makgregor bilen Dastin Porýe...