TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Köne traktorlaryň aşygy

Köne traktorlaryň aşygy

Ata Watan Eserleri
Angliýaly Paul Rekhem köne traktorlaryň kolleksiýasyny döretmek bilen meşgullanýar. Onuň ýygyndysynda häzir dürli ýyllarda dürli kompaniýalar tarapynadn döredilen traktorlaryň 230-sy bar. Olaryň käbiri bolsa dünýäde...