TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

kondisioner

Dünýäniň iň ak reňk öndürildi we onuň peýdasy

ABŞ-nyň “Perdýu” jemgyýetçiliki uniwersitetiniň inženerleri dünýäniň iň ak reňkini öndürdiler. Täze materialy döredijiler bu boýagyň şöhlelendiriji häsiýetlerini ulanyp, binalary kondisionersiz sowadyp boljakdygyny belleýärler. Bu bolsa...

“Tatneft” kompaniýasyndan dürli harytlary satyn almak bäsleşigi

Ata Watan Eserleri
Şertnamanyň goşmaça Ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy milli manatda we ABŞ-nyň dollarynda dürli harytlary satyn almak babatda bäsleşik yglan etdi....