TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

kompaniýa açmak

Türkmenistanda Gümrük amallaryny ýönekeýleşdirmek

Baş Redaktor
Gümrük amallaryny ýönekeýleşdirmek we sazlaşdyrmak boýunça täzeden seredilen Kioto konwensiýasyna goşulyşmak meselesine bagyşlanan iş maslahaty geçirildi diýlip Türkmenistanyñ Döwlet Gümrük Gullugynyň web saýtynda aýdylýar.  Habarda...

Telekeçilere goldaw: Telekeçilik işiňizi tölegsiz tanyşdyryň

Baş Redaktor
Ýurdumyzda ykdysadyýetiň döwlete dahylly däl pudagyny — telekeçiligi ösdürmek ugurnda giň gerimli işler alnyp barylýar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň düzümindäki hususy wekiliýetiň agzalarynyň sany...

Hojalyk Jemgyýetini bellige almak üçin gerekli resminamalar

Baş Redaktor
Hususy kärhanany bellige almak bilen baglanşykly habarymyzyň okyjylarymyzda gyzyklanma döredendigini hasaba alyp, Hojalyk jemgyýeti barada habarymyzy saýtymyza ýerleşdirýäris. Kärhanalar hakynda Türkmenistanyň Kanunynyň 29-nji maddasyna görä,...

Hususy kärhana:bellige almak uçin gerekli resminamalar

Baş Redaktor
Ýurdumyzda ýeke esaslandyryjyly kärhana-hususy kärhana açmak isleýänler üçin saýtymyza bu kärhanany bellige almak üçin gerekli resminamalaryň sanawyny ýerleşdirýäris. Bellenen nusgada arza (bellige almak üçin) Esaslandyryjynyň...