TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Kofe

Ýaş bolaýyn diýseňiz…

Ata Watan Eserleri
Hünärmenleriň pikiriçe, deriniň ýaşlygyny saklamak we bedeniň garramagyny haýallatmak üçin dogry saýlanan berhiziň kömegi bilen mümkin bolar.”Medikforum” peýdaly mikroelementleri öz içine alýan ýaşartmagy öňe sürýän...

1-nji oktýabr Halkara kofe güni

Halkara kofe güni indi birnäçe ýyl bäri dünýäniň dürli künjeklerinde bellenilip geçilýän baýramçylyklaryň biridir. Bu şanly sene Halkara Kofe Guramasy tarapyndan 2015-nji ýylda Milanda ilkinji...