TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Kitler Ýeriň magnit meýdanyny duýup

Haýwanat dünýäsi barada…

Ata Watan Eserleri
Kitler Ýeriň magnit meýdanyny duýup, haýsy tarapa gitjekdigini bilýärler. Giň ummanlarda ýylyň dowamynda müňlerçe kilometr ýol geçýän bu jandarlaryň ys alyş ukyby hem örän ýokarydyr....