TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Kitap okumanın faydaları

PSR barlagy hökmany boldy

Türkiýe Respublikasyna gelýän daşary ýurtly ýolagçylardan gelmezden ozal, 14 gün öň sanjym edilendigi barada resminama hem-de 72 sagadyň dowamynda edilen polimeraz zynjyrynyň reaksiýasy (PSR) barlagynyň...

Konte “Inter” toparynyň tälimçiliginden gitdi

Italiýada “Inter” toparyny 11 ýyldan soňra çempion eden hem-de yzly-yzyna köp ýyldan bäri çempion bolup gelýän “Ýuwentus” toparynyň çempionlygyna böwet bolan Antonio Konte tälimçilik wezipesinden...

Aşgabatda halkara guramalaryň wekilhanalary açylar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň ak mermerli paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllyk şanly baýramyna bagyşlanan giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli birnäçe meselelere garaldy....

Hytaý-Merkezi Aziýa daşary işler ministrleriň duşuşygy geçirildi

Şu gün Hytaý Halk Respublikasynyň Sian şäherinde Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary syýasat edaralarynyň arasyndaky “C+C5” formatyndaky duşuşygyň ikinjisi geçirildi. Bu barada Täjigistanyň daşary...

Oba hojalygy: miwe we gök önümleriň önümçiligi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, “Miwe” açyk paýdarlar jemgyýetiniň önümçilik işi hem-de onuň inžener-tehniki düzümleriniň desgalary bilen tanyşdy. Döwlet Baştutanymyz...

Ýylyň awtoulagy saýlandy

5 dürli kategoriýada berilýän “Ýylyň awtoulaglary” baýraklary gowşuryldy. Awtoulag pudagynyň öňdebaryjy baýraklarynyň biri hasaplanýan “Ýylyň awtoulagy” baýragynyň ýeňijileri 24 ýurtdan 90-dan gowrak awtoulag bilen gyzyklaýan...

Kitap Okumanın Faydaları

Ata Watan Eserleri
İnsanlar hiçbir bilgiye sahip olmadan doğar. Yaşamı boyunca birçok bilgi öğrenir, başarının sırrı da okumaktır. Yüzyılların deneme ve araştırma ürünlerinden yararlanmak, uygar ve kültürlü bir...