TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Kirpiklere nädip ideg etmeli?

Kirpiklere nädip ideg etmeli? Tebigy bejeriş ýollary…

Ata Watan Eserleri
Gowy kirpikler gözlerimizi has owadan görkezýär. Derimize we saçlarymyza-da kirpiklerimize edýän aladamyzy görkezmelidiris we zerur idegi yzygiderli ulanmalydyrys. Kirpikler gözleri goraýjy bolup hyzmat etse-de, ol...