Tag : Kinohronika äheňindäki film

MEDENIÝET

Täze filmiň temasy…

Ata Watan Eserleri
Özbegistanyň «Uzbekkino» milli agentligi ýurtda koronowirusyň peýda boluşy, onuň öňüni almak we bu kesele ýoluganlary bejermek bilen bagly işler hakynda film surata düşürmäge girişdi. Kinohronika...