Tag : kino forumlara yzygiderli çagyrylýar. Şol bir wagtda türkmen kinorežissýolary halkara kinofestiwallarynda emin agzalarynyň sanawyna goşulyp başlady.