TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Kimiň beýnisi ýaş: zenanlaryňkymy

Kimiň beýnisi ýaş: zenanlaryňkymy, erkekleriňki?

vepa
Bu gyzykly sowala bada-bat jogap bereliň: zenanlaryňky. Özi-de, zenanlaryň beýnisi ýaşytdaş erkekleriňkä garanyňda 4 ýaş «juwan». Şonuň üçin hem zenanlaryň zehin güýji erkekleriňkiden ep-esli uzak...