TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

kiçi we orta telekeçiligi goldamagyň mehanizmi hökmünde YHG-niň Ösüş Bankyny we Ösüş Gaznasyny döretmegi teklip etdi.