TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Kewin De Bruýne

“Mançester Sitiniň” 7:0 hasaplyk ýeňşi

Ata Watan Eserleri
Angliýanyň “Mançester Siti” topary ýurduň milli çempionatyndaky 17-nji tapgyrynda uly hasaply ýeňiş gazandy. Hosep Gwardiolanyň ýolbaşçylygyndaky “Mançester Siti” topary 2019-njy ýyldan soňra ýene-de uly hasaply...

Iň gowy oýun gurnaýjy – Lionel Messi

Halkara futbol taryhy we statistika federasiýasy tarapyndan 2011-2020-nji ýyllaryndaky iň gowy oýun gurnaýjy futbolçysy saýlandy. Bu sanawa ses berlişikde ilkinji 20-lige giren oýunçylaryň hatarynda birinji...

Ýylyň ökde futbolçylary

Şweýsariýanyň döwlet telewideniýesi “RTS”-iň Ženewa şäherindäki studiýasynda geçirilen dabarada, UEFA Çempionlar ligasynda 2020-2021 futbol möwsüminiň toparlaýyn tapgyra gatnaşmak üçin toparlaryň atlary kesgitlendi, şeýle hem geçen...

“UEFA”: “Ýylyň futbolçysy” baýragynyň eýesi kim bolar?

“UEFA” erkekleriň we zenanlaryň arasynda beýlekilerden tapawutlanan we muşdaklardan köp ses alan oýunçylara “ýylyň oýunçysy” baýragy gowşurylýar. Häzirki wagtda baýragyň dalaşgärleri mälim edildi. Geliň, olar...