TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Keselleri bejermekde günebakar ýagynyň ulanylmagy

Keselleri bejermekde günebakar ýagynyň ulanylmagy

Günebakar tohumy ýagy XIX asyryň ortalaryndan Russiýada alnyp başlandy, ajaýyp häsiýetleri bolan bu önüm  iýmit hökmünde giňden ýaýrady. Günebakar ýagynda witaminleriň we ýokumly maddalaryň bolmagy...