TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

kepillendiriş tertibi

Daşary ýurtlarda okaýan talyplarymyz üçin.

vepa
1) Okamak maksady bilen daşary ýurtlara gidýän Türkmenistanyň raýatlary okaýan ýeriniň (ýurdunyň) Türkmenistandaky ilçihanasyndan talyp wizalaryny resmileşdirip, Türkmenistandan gitmäge we Türkmenistana gelmäge hukuk berýän hem-de...