TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Kepege garşy

Saç kepeginden mümkin boldugyça nähili çalt dynmaly?

Ata Watan Eserleri
Kepek fiziki kesel bolmasa-da, adama ondan has oňaýsyzlyk döredip biler. Egin-eşigiňizdäki we ýassygyňyzdaky galyndylar sebäpli kepegiň bardygyny hökman aýdyp bilersiňiz. Munuň näme üçin ýüze çykýandygyny...