TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

kenar ýakasy

Adamlaryň ýoklugyndan peýdalanan jandarlar

Ata Watan Eserleri
Dünýäde koronawirus keselini giňden ýaýran döwründe Ýewropa ýurtlary bilen bir hatarda ençeme döwletde adamlaryň köçä çykmagyna çäklendirme girizildi. Ine, şeýle döwür janly-jandarlar üçin has hem...