TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Kemal HANGULYÝEW

 Taslama we döredijilik bäsleşigi geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyz bedew bady bilen öňe barýar. Ykdysadyýetde, medeniýetde, içeri we daşary syýasatda uly özgertmele durmuşa geçirilýär. Şolar bilen...