TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Kelemiň görnüşleri

Kelemiň görnüşleri

Kelem gök ekin bolup,  dünýäniň köp ýurtlarynda azyk hökmünde ösdürilip ýetişdirilýär. Häzirki döwürde kelemiň köp sanly sortlary bar. Kelem görnüşleri kelemler (Brassicaceae) maşgalasyna degişli bolup,...