TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

kazyýet işine çynlakaý gatnaşýan it

It kazyýete işe alyndy

Elbetde, kazyýetlerde dürli ýagdaýlara gabat gelip bolar. Ýöne itiň kazyýetde işläp ýörenine gabat gelipmidiňiz? Muňa käbir fransuzlardan başga hiç kim gabat gelmedi. Ýöne Fransiýadaky Lo...