TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Katar

Ýene-de 8 ýurda uçar gatnawlaryny ýola goýýar

Ata Watan Eserleri
Russiýa Federasiýays koronawirus ýokanjy bilen baglanyşykly çäklendirmelerden soňra kem-kem-den halkara uçar gatnawlaryny ýola goýup başlady. Ýurduň hökümeti ýene-de 8 döwlete uçar gatnawlarynyň ýola goýulmagyna rugsat...

6 ýurduň talyplaryna Russiýada okamaga rugsat berildi

Ata Watan Eserleri
Ýene-de 6 ýurduň talyplaryna Russiýa Federasiýasyna gelip, okamaga rugsat berildi. Bu barada Russiýanyň Ylym we ýokary bilim boýunça ministrligi habar berdi. Ministrligiň habar bermegine görä....

Hawiniň tälimçi hökmünde ilkinji çempionlygy

Ispaniýanyň “Barselona” toparynda 8  gezek çempion bolan ispaniýaly ýarymgoragçy Hawi Hernandes, özüniň futbol ýoluny Katar döwletinde dowam etdirdi. Häzirki wagtda ol Katar döwletiniň “Al Sadd”...

GECF :”Mawy altyn” iň köp sarp edilýän energiýa serişdesi bolar

Dr.Döwran Orazgylyjov
Tebigy gaz ýakyn geljekde dünýäde iň köp sarp edilýän energiýa serişdesi bolar. Bu barada Gazy eksport ediji ýurtlaryň forumynyň( GECF) her ýyl neşir edilýän “GECF...

Milli Liderimizden daşary ýurt ýolbaşçylaryna gutlaglar

Hormatly Prezidentimiz Bah­reý­niň Pa­ty­şa­synyň, Ka­tar Döw­le­ti­niň hem-de Gazagystan Respublikasynyň ýolbaşçylaryna milli baýramçylygy mynasybetli gutlag hatlaryny iberdi. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow ýur­du­my­zyň halky­nyň we Hö­kü­me­ti­niň adyn­dan...

Türkmenistanyň Prezidentiniň Katar döwletiniň Emiri bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň 18-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Katar Döwletiniň Emiri Şeýh Tamim Bin Hamad Al Taniniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşligiň barşynda...

Halkara kino festiwalyna hödürlenen filmler

14-nji iýunda başlajak Halkara migrasiýa film festiwalynda “çeper film” kategoriýasynda bäsleşjek filmler yglan edildi. Dünýä abraýly baýraklarynyň eýesi bolan režissýor Nuri Bilge Jeýlanyň emin agzasy...

Katarda ýygyndylaryň sany üýtgemez

vepa
2022-nji ýylda katarda geçiriljek futbol boýunça dünýä çempionatyna 48 ýygyndynyň gatnaşyp biljekdigi barada ähtimallar bardy. Dogrusy, FIFA bu mesele boýunça käbir işleri hem geçirdi. Ýöne...

Asya Kupası’nda yarı final

vepa
5 Ocak tarihinden itibaren Birleşik Arap Emirlikleri’nin ev sahipliğinde devam eden 17.Asya Kupası’na çeyrek final maçları tamamlandı. Bu maçlar sonucunda 4 ülkenin milli takımı yarışa...