TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Kasym-Žomart Tokaýew

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Şu gün Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI Sammitine gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew bilen duşuşdy....

Serdar Berdimuhamedow bilen Kasym-Žomart Tokaýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Baş Redaktor
Serdar Berdimuhamedow bilen Kasym-Žomart Tokaýewiň arasyndaky  telefon arkaly söhbetdeşlikde  Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedow  doganlyk Gazagystan bilen köptaraply gatnaşyklaryň ösdürilmeginde möhüm ähmiýeti bolan häzirki daşary...