TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Kastor ýagy

Kastor ýagynyň ähmiýeti

Dürli häsiýetli ýaglar deri we saçlar üçin ajaýyp netijeleri gazanmaga mümkinçilik berýär. Bularyň arasynda (Hindi Bagy) diýip tanalýan kastor agajynyň çigidinden alynýan ýagyň peýdalary hakykatdan...