TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Karim Benzema

Futbolda adamyň ýaşy zehiniň açylmagyna päsgel berip bilmez

Aslynda, häzirki döwürde futbol dünýäsindäki ýyldyz oýunçylaryň hemmesi ýaş wagtyndan öz zehini bilen beýlekilerden saýlanyp bilmändi. Biz, bu makalada olaryň käbiri barada ýatlap geçmekçi. Jeými...

Karim Benzema 6 ýyldan soň Fransiýanyň milli ýygyndysyna çagyryldy

«Real Madrid» toparynyň hüjümçisi Karim Benzema Fransiýa milli ýygyndysyna gaýdyp biler. «Le Parisien» neşriniň habaryna görä, 33 ýaşly hüjümçi käbir duşuşyklary Fransiýada geçiriljek «Ýewro ―...

UEFA Super kubogynyň taryhyna ser salsak

Düýn 45-nji UEFA Super kubogy ugryndaky duşuşyk “Bawariýa” we “Sewilýa” toparlaryň bäsleşmeginde Wengriýanyň paýtagty Budapeştde geçirildi. Mälim bolşy ýaly, bu duşuşykda “Bawariýa” topary ýeňiş gazanyň...

“La Ligada” aýyň iň gowy oýunçysy

“La Liganyň” resmi “Twitter” sahypasynda iýun aýynyň netijelerine görä, iň gowy oýunçyny yglan edildi. Oňa “Real Madridiň” hüjümçisi Karim Benzema mynasyp boldy. Benzema, Fransiýanyň “Lion”...