TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

karate-do görnüşleri

66 türgen sylaglandy

Ata Watan Eserleri
Şu gün, ýurdumyzda Bütindünýä saglyk gününiň giňden bellenilýän gününde, Hormatly Prezidentimiziň, Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyzyň adyndan halkara ýaryşlarda ýeňiji bolan Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň türgenleriniň sylaglamak...