TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Kann kinofestiwaly

Kann kinofestiwalynyň ýeňijisi yglan edildi  

«Garaňky hyýalbentlik» ususlynda surata düşürilen «Titan» atly film Kann kinofestiwalynda «Altyn palma» baýragyna mynasyp boldy. Filmiň režissýory Juliýa Dakurnaodyr. Şeýlelikde, festiwalyň taryhynda ikinji gezek zenan...

Kann kinofestiwaly yza süýşürildi

Kann kinofestiwalynyň geçirilmeli wagty bahar paslyndan tomus paslyna süýşürildi. Guramaçylaryň aýtmagyna görä, 6-17-nji iýulda geçiriler. Ilkibaşda bu festiwaly ozalkylary ýaly 11-12-nji maýda geçirmek göz öňünde...