TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Kandidat:Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň instituty

Kandidat:Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň instituty

Ata Watan Eserleri
2022-nji ýylda aşakdaky hünär boýunça kandidatlyk dissertasiýasyny taýýarlamak üçin dalaşgäri saýlap almagy amala aşyrýar: 12.00.08 — Jenaýat hukugy we kriminologiýa; jenaýat ýerine ýetiriş hukugy —...