TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

kämillik ýaşyna ýetmedik raýatlar

Daşary ýurtlarda okaýan talyplarymyz üçin

vepa
Häzirki döwürde şu ýyl okuw tamamlan ýüzlerçe türkmen oglan-gyzlary ýurdumyzyň ýokary okuw jaýlary bilen bir hatarda daşary ýurtlaryň abraýly ýokary okuw jaýlaryna ýerleşdirler. Daşary ýurtda...