TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

kämilleşdirmek

Ylym-bilime çäksiz hormat

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzda bilim ulgamyny ösdürmek, kämilleşdirmek, ýaşlara ýokary derejede bilim bermek, olaryň dünýägaraýşyny giňeltmek ugrunda ägirt uly işler durmuşa geçirilýär. Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly: «Ata Watanymyzyň...

Behişdi bedewleriň belent waspy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda halkymyzyň gadymy seýisçilik sungatyny ösdürmek, kämilleşdirmek, behişdi bedewlerimiziň baş sanyny artdyrmak, dünýädäki at-abraýyny has-da belende galdyrmak boýunça köpugurly...