TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

kamala harris

Kamala Harrise täze wezipe tabşyryldy

ABŞ-nyň wise-prezidenti Kamala Harris ýene bir täze wezipä eýe boldy. Ýagny, ol ABŞ-nyň Milli kosmik geňeşiniň başlygy wezipesine bellenildi. Bu barada syýasatçynyň özi «Twitter» hasabynda mälim...

ABŞ-nyň 46-njy Prezidenti wezipesine girişdi

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň saýlanan Prezidenti Jo Baýden kasam kabul edip, resmi taýdan wezipesine girişdi. “Men, Jo Baýden, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti hökmündäki borçlarymy wepalylyk bilen ýerine ýetirjekdigime...

Dünýäniň abraýly zenanlarynyň sanawy belli boldy

Amerikanyň “Forbes” žurnaly, dünýäniň iň abraýly 100 sany zenanyň on ýedinji gezek ýyllyk sanawyny çap etdi. Bu ýylda 30 döwletden abraýly zenanlar sanawa gatnaşdy. Bularyň...

ABŞ-da prezident saýlawlary

Ata Watan Eserleri
ABŞ-da köp wagtdan bäri sabyrsyzlyk bilen garaşylýan prezident saýlawlary ýetip geldi. Ýurduň döwlet Baştutany wezipesine Respublikan partiýasyndan Donald Tramp bilen Demokratlar partiýasyndan Josef Baýden dalaş...