TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Kaliforniýa ştaty

“Disneýlend” seýilgähi täzeden işine başlar

ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynda ýerleşýän “Disney California Adventure” seýilgähi şu ýylyň ýaz paslyndan başlap täze peteklerini hödürlär diýip, “Forbes” žurnaly habar berýär. “Disneýlend” seýilgähiniň ýolbaşçysy Ken...

Aýdym-saz sungatynyň esasy çäresi yza süýşürildi

Ata Watan Eserleri
31-nji ýanwarda ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynyň Los-Anželes şäherinde geçirilmegine garaşylýan “Gremmi” baýragynyň baýrak gowşurylyş dabarasy koronawirus ýokançynyň köpelmegi sebäpli yza süýşürildi diýip, “Rolling stone” aýdym-saz web...

Milliarderleriň baýlygy 20 göterim ýokarlandy

“Forbes” žurnaly 2020-nji ýylda dünýä ýüzünde 2.200 sany milliarderleriň baýlygy 1,9 trillion dollar artdy diýip habar berýär. Ähli milliarderleriň baýlygy 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende, 9,5...

Aýa we Marsa syýahat haçan başlaýar?

“NASA” edarasy we “SpaceX” kompaniýasy geljekde ilki Aýa, soňra bolsa Mars planetasyna syýahat etmegi meýilleşdirýärler. Hatda Mars planetasynda bols a ilatly ýer gurmagy meýilleşdirýärler. ABŞ-nyň...

Bir günde “El Kapitan” dagyna çykan ilkinji zenan hökmünde taryha girdi

Ata Watan Eserleri
Alpinist Emili Harrington ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynyň  Ýosemite milli seýilgähiniň meşhur “El Kapitan” dagynyň ýokarsyna bir günüň dowamynda çykyp, bu görkeziji bilen dünýäde ilkinji zenan  boldy....