Tag : Kaliforniýa ştaty

TEHNOLOGIÝA

Ýaponiýanyň Sony kompaniýasy audiofil gulaklyklary öndürýän Audeze-ni satyn aldy

“Sony Interactive Entertainment LLC” (SIE) şu gün öňdebaryjy ses tehnologiýalaryny we ýokary derejeli oýun gulaklyklaryny öndürýän markany “Audeze” -ni satyn almak barada şertnama baglaşandygyny habar...
DÜNÝÄ

“Disneýlend” seýilgähi täzeden işine başlar

ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynda ýerleşýän “Disney California Adventure” seýilgähi şu ýylyň ýaz paslyndan başlap täze peteklerini hödürlär diýip, “Forbes” žurnaly habar berýär. “Disneýlend” seýilgähiniň ýolbaşçysy Ken...
MEDENIÝET

Aýdym-saz sungatynyň esasy çäresi yza süýşürildi

Ata Watan Eserleri
31-nji ýanwarda ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynyň Los-Anželes şäherinde geçirilmegine garaşylýan “Gremmi” baýragynyň baýrak gowşurylyş dabarasy koronawirus ýokançynyň köpelmegi sebäpli yza süýşürildi diýip, “Rolling stone” aýdym-saz web...
DÜNÝÄ

Milliarderleriň baýlygy 20 göterim ýokarlandy

“Forbes” žurnaly 2020-nji ýylda dünýä ýüzünde 2.200 sany milliarderleriň baýlygy 1,9 trillion dollar artdy diýip habar berýär. Ähli milliarderleriň baýlygy 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende, 9,5...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Aýa we Marsa syýahat haçan başlaýar?

“NASA” edarasy we “SpaceX” kompaniýasy geljekde ilki Aýa, soňra bolsa Mars planetasyna syýahat etmegi meýilleşdirýärler. Hatda Mars planetasynda bols a ilatly ýer gurmagy meýilleşdirýärler. ABŞ-nyň...
DÜNÝÄ

Bir günde “El Kapitan” dagyna çykan ilkinji zenan hökmünde taryha girdi

Ata Watan Eserleri
Alpinist Emili Harrington ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynyň  Ýosemite milli seýilgähiniň meşhur “El Kapitan” dagynyň ýokarsyna bir günüň dowamynda çykyp, bu görkeziji bilen dünýäde ilkinji zenan  boldy....