TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Käkilik

Geldi Bäşiýew: Gözelligiň waspçysy

Ata Watan Eserleri
Şahyr Geldi Bäşiýewiň döredijiligi hakynda söz açylanda ilki bilen onuň radionyň arhiwinde saklanýan ses ýazgylary ýadyma düşýär. Türkmenistanyň halk ýazyjysy Berdinazar Hudaýnazarowyň:  «Adamyň bir mätäç...

Türkmen Adam Atlaryndaky Guşlar ýa-da Uçýan Atlar

Dr. Berdi Saryyew
Bu söhbetdeşlik has atlaryň uly bölümleriniň biri bolan adam atlary bilen baglanyşyklydyr. Adamlar gaty gadymy döwürlerden bäri, belki-de, Adam Ata we How Eneden bäri has...