TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Kakajan Alyýew

“Ata Watan Eserleri” bäsleşiginde ilkinki onluklar

vepa
‘Ata Watan eserleri’ bäsleşiginde jemleýji günüň ýakynlaşýan wagty birinjilik ugrunda çekeleşik gyzgalaňly ýagdaý emele getirýär. Bäsleşigiň şertlerine görä, bäsleşik 20 Dekabr 2019 senesinde Türkmenistan sagady...

Umyt Bolmaly

vepa
Biz adam ahyry adam bolmaly Bizde ynam, arzuw umyt bolmaly Şol arzuwlar şol ynamlar bilenem Pesde bolsak biz ýokaryk galmaly...