TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Kadir Doguly

Türkiýäniň iň zamanabap jübüti…

vepa
Türkiýäniň «Show TV» teleýaýlymynda berilýän «Ikinji sahypa» gepleşigi tarapyndan ýaýlymyň žurnalistleriniň gatnaşmagynda ýurduň iň döwrebap jübütlerini saýlamak boýunça ses berlişik geçirildi. Bu gezekki ses berlişik...