TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Kädiniň düzüminde iýmit-siňdiriş organlarynyň işini kadalaşdyrýan we ýag çalşygyny çaltlandyrýan pektinleriň köp mukdary saklanylýar. Şeýle-de onda kaliý

Kädi barada gyzykly maglumatlar

Ata Watan Eserleri
Kädi baradaky gyzykly maglumatlar bagda ösýän uly miweler hakynda has köp zat öwrenmek üçin ajaýyp mümkinçilikdir. Onda adam bedeni üçin zerur bolan köp mukdarda witaminler...