TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Käbe Sarenko

Sen gelersiň, gelersiň sen men diýip…

(hekaýa) Adatça bolşy ýaly, bu günem ir bilen işe gitmek üçin duralga bardym. Awtobusam uzak garaşdyrman geldi. Awtobusyň içinde pessaýdan mylaýym ýaňlanýan aýdym adamlaryň göwnüni göterýärdi....

Türkmen metbugatynda 29.01.2019ý

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi», (TDH). «Türkmenistan – GDA: ynsanperwer ulgamda hyzmatdaşlyk ösdürilýär», (TDH)....