TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Jorj Berton Adame

Hiç haçan bir öz güýjüňize bil baglamaň!

vepa
Üstünlige ýetmek üçin diňe şaha-şaha aragatnaşyklar ulgamyny döretmek ýeterlik däldir, ýöne siz karýeraňyzy we durmuşyňyzy dostlaryňyzyň, tanyşlaryňyzyň kömegi arkaly gursaňyz, onda jedelsiz şu artykmaçlyklara-da eýe...